Regular Schedule
First Bell: 7:20am
First Period: 7:30am
Lunch Jr/Sr: 11:04am - 11:34am
Lunch Fr/Soph: 11:53am - 12:23am
Dismissal: 2:06pm

 

2 Hour Delay Schedule
First Bell: 9:20am
First Period: 9:30am
Lunch Jr/Sr: 11:47am - 12:12pm
Lunch Fr/Soph:  12:20pm - 12:45pm
Dismissal: 2:03pm

 

10:00am Mass Schedule
First Bell: 7:20
First Period 7:30
Mass: 9:45am - 11:05am
Lunch: Jr/Sr: 10:58am - 11:28amam
Lunch Fr/Soph: 11:36am - 12:06pm
Dismissal: 2:07pm

 

Assembly Schedule
First Bell: 7:20am
First Period: 7:30am
Lunch Jr/Sr: 10:27am - 10:57am
Lunch Fr/Soph: 11:10am - 11:40am
Dismissal: 1:06pm
Assembly: 1:10pm - 2:00pm

 

Early Release Schedule
First Bell: 7:20am
First Period: 7:30am
No Lunch
Dismissal:  11:23am

 

 

Coming Events

OCT
27

Oct 27, 2014
Winter Uniforms Begin

OCT
28

Oct 28, 2014 - Oct 29, 2014
Legend of Sleepy Hollow-call the main office for details

OCT
28

Oct 28, 2014
Jostens Orders - Lunch

OCT
28

Oct 28, 2014
Grades due

OCT
29

Oct 29, 2014
Peer Review Facilitator